Решите неравенствоРешите неравенство log11(8x^2+7)-log11(x^2+x+1)>=log11(x/(x+5)+7)

Решение:

Решение неравенства log11(8x^2+7)-log11(x^2+x+1)>=log11(x/(x+5)+7)

Ответ: (–∞; 12] ∪ (–35/8; 0].