Решение №719 Решите неравенство log2 (18-9x)-log2 (x+2)>log2 (x^2-6x+8)

Решите неравенство log2 (18-9x)-log2 (x+2)>log2 (x^2-6x+8)

Продолжить чтение Решение №719 Решите неравенство log2 (18-9x)-log2 (x+2)>log2 (x^2-6x+8)

Решение №108 Решите неравенство log0,5 (12-6x)>=log0,5 (x^2-6x+8)+log0,5 (x+3)

Решите неравенство log0,5 (12-6x)>=log0,5 (x^2-6x+8)+log0,5 (x+3)

Продолжить чтение Решение №108 Решите неравенство log0,5 (12-6x)>=log0,5 (x^2-6x+8)+log0,5 (x+3)

Решение №690 Решите неравенство log11(8x^2+7)-log11(x^2+x+1)>=log11(x/(x+5)+7)

Решите неравенство log11(8x^2+7)-log11(x^2+x+1)>=log11(x/(x+5)+7)

Продолжить чтение Решение №690 Решите неравенство log11(8x^2+7)-log11(x^2+x+1)>=log11(x/(x+5)+7)

Решение №672 Решите неравенство log3 ((2-x)*(x^2+5))>=log3 (x^2-5x+6)+log3 (4-x)

Решите неравенство log3 ((2-x)*(x^2+5))>=log3 (x^2-5x+6)+log3 (4-x)

Продолжить чтение Решение №672 Решите неравенство log3 ((2-x)*(x^2+5))>=log3 (x^2-5x+6)+log3 (4-x)

Решение №671 Решите неравенство log5 ((3-x)*(x^2+2))>=log5 (x^2-7x+12)+log5 (5-x)

Решите неравенство log5 ((3-x)*(x^2+2))>=log5 (x^2-7x+12)+log5 (5-x)

Продолжить чтение Решение №671 Решите неравенство log5 ((3-x)*(x^2+2))>=log5 (x^2-7x+12)+log5 (5-x)